Pod koniec lat siedemdziesiątych, rozpoczęto udzielać w Polsce zezwolenia na budowę punktów katechetycznych. Również ks. Dziekan Edmund Markiewicz otrzymał zezwolenie na budowę punktu katechetycznego w pobliżu Szkoły Podstawowej w Gromadzie. Wieś Gromada w owym czasie należała do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Biłgoraju, wierni dojeżdżali tam na msze św. i nabożeństwa. Bardzo szybko utworzono Komitet Społeczny, którego przewodniczącym został Józef Trębuła. W latach 1982 – 1984 wybudowano w Gromadzie punkt katechetyczny, który nazwano „Domem Jana Pawła II”. Oprócz nauki religii odprawiano tam liczne nabożeństwa. W okresie wakacji „Dom Jana Pawła II” był miejscem pobytu młodzieży z Ruchu Światło – Życie z całej Polski, a także dzieci z Ukrainy i Białorusi.
Gdy w 1990 roku religia powróciła do szkół, punkt katechetyczny został zaadoptowany na mały kościół. Technikiem budowlanym był wówczas Jan Bednarz, który wykonał projekt rozbudowy „Domu Jana Pawła II”. Już od 16 IX 1990 roku w kościele tym odprawiano regularnie Msze św. w każdą niedzielę i święta. W dniu 19 IX 1992 r. Pasterz nowopowstałej diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej J.E. prof. dr Jan Śrutwa nadał na prośbę mieszkańców kościołowi filialnemu w Gromadzie tytuł: „Matki Bożej Nieustającej Pomocy” Natomiast w 1995 roku w Niedzielę Palmową tenże hierarcha dokonał uroczystego poświęcenia kościółka. Rok później wierni ufundowali dwa dzwony: „Józef” wagi 230 kg i „Florian” wagi 130 kg. Mieszkańcy Gromady i Majdanu Gromadzkiego ufundowali dzwonnicę. Dzwonnica ta, wraz z dzwonami została poświęcona dnia 22 VI 1997 r. przez ks. Prałata Edmunda Markiewicza – kustosza Sanktuarium MB w Janowie Lubelskim. Wierni, mieszkańcy Gromady i Majdanu Gromadzkiego z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w życiu parafii, chętnie brali udział w różnych uroczystościach i świętach kościelnych. Jednak dzieląca ich odległość a także bliższa potrzeba kontaktu młodzieży katolickiej, dzieci i starszych skupionych w różnych katolickich organizacjach, z życiem Kościoła stworzył potrzebę wyodrębnienia się tej wioski, jako odrębnej parafii.
Dnia 25 III 2006 r. podczas uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 nastąpiło erygowanie nowej parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gromadzie. We Mszy św. koncelebrowanej przez wielu kapłanów przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. dr Adam Firosz – Kanclerz Kurii. W Dekrecie J.E. Ks. Bp Jana Śrutwy w sprawie erygowania nowej parafii w Gromadzie z dnia 25 III 06 r. czytamy:
„Na większą chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego i dla zbawiennego pożytku Ludu Bożego – mocą kań. 515 KPK eryguję niniejszym parafię pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gromadzie.
Nową wspólnotę parafialną tworzyć będą Wierni miejscowości: Gromada i Majdan Gromadzki. Wyłączam tych Wiernych z parafii Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju i przyłączam ich do nowo utworzonej parafii. Parafia ta należy do dekanatu Biłgoraj Północ. Siedzibę nowo erygowanej parafii ustanawiam w Gromadzie przy dotychczasowym kościele filialnym.
Czcigodnemu Duszpasterzowi, Ks. Magistrowi Markowi Kuśmierczykowi, oraz wszystkim Wiernym parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gromadzie przekazuję serdeczne życzenia obfitych łask w życiu doczesnym i nadprzyrodzonym oraz pasterskie błogosławieństwo.
Zatem nowa parafia obejmuje dwie miejscowości: Gromadę i Majdan Gromadzki. Pierwszym proboszczem został wszystkim dobrze znany ks. Marek Kuśmierczyk, który w parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju pracował od 1994 r., jako wikariusz.

Wśród wielu zaproszonych gości, którzy licznie przybyli na tą historyczną uroczystość byli m.in.: Ks. Inf. Edmund Markiewicz – Kustorz Sanktuarium Maryjnego w Janowie Lubelskim, Ks. Prałat Roman Marszalec – Kustorz Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie, Ks. Dziekan Bogusław Wojtasiuk, Ks. Prałat dr Józef Flis, Ks. Kan. Adam Marek – prob. z Goraja, Ks. Kan. Czesław Szuran – prob. z św. Jerzego, Ks. Kan. Józef Godzisz – prob. z Korytkowa, Ks. Kan. Andrzej Kucewicz – prob. Dąbrowicy, Ks. Kan. Stanisław Kupczak – Dziekan z Narola, Ks. Andrzej Doliński – prob. z Sawina – Archidiecezja Lubelska, Ks. Wiesław Oleszek – Ojciec Duchowny WSD, Ks. Piotr Podborny – prob. z Soli, Ks. Wiesław Polewany – prob. z Harasiuk, Ks. Kan. Grzegorz Chabros – prob. z Tyszowca, Ks. Krzysztof Gajewski – prob. z Bukowej, Ks. Robert Mokrzyński – prob. z Hedwiżyna, Ks. Kan. Tadeusz Czuk – prob. z Żdanowa – Notariusz Kurii Diecezjalnej, Ks. Grzegorz Kawa – Kapelan Szpitala, Ks. Henryk Misa – wik. Z Św. Marii Magdaleny, Ks. Waldemar Miśkiewicz – wik. z Soli, Ks. Miłosław Żur, Ks. Marek Mazurek, Ks. Piotr Brodziak – wik. z Tomaszowa Lubelskiego, Siostry Serafitki – z siostrą przełożoną Ingą na czele, ks. Leonard Grudzień, Janusz Rosłan – Burmistrz, Zbigniew Kita – Przewod. Rady Miasta, Stanisław Schodziński – Starosta, Franciszek Piętak – Przewod. Rady Powiatu, Stanisław Dzido – Sekretarz, Dr Bernadeta Dzido, Mieczysław Borowski – Wójt, Jerzy Buczek – Sekretarz, Barbara Obszańska – Dyr. Zespołu Szk. Zawod. i LO, Halina Rutkowska, Mieczysław Król – Dyr. ZSB i LO, Grażyna Łyśkiewicz – Dyr. Liceum Profilowanego i Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Andrzej Czacharowski – Wice – Dyr. Szkoła Podstawowa Nr 1, Mariusz Łęcki Szk. Podst. i Gimnazjum w Gromadzie i wiele innych ważnych osobistości.
Parafianie wyrazili swoją radość i wdzięczność poprzez życzenia, które zostały skierowane do Ks. Kanclerza – dr Adama Firosza, Ks. Prałata dr Józefa Flisa, ks. Inf. Edmunda Markiewicza, ks. Dziekana Bogusława Wojtasiuka oraz ks. proboszcza Marka Kuśmierczyka. W imieniu własnym i całej wspólnoty parafialnej p. Teresa Radomska mówiła m.in.: „Dzisiejszy dzień Zwiastowania NMP przypomina nam o wielkiej tajemnicy, kiedy Matka Boża posłuszna wezwaniu nieba, godzi się zostać Matką Jezusa, przyjmując na siebie Boże macierzyństwo.
Dzień ten ma dla nas Mieszkańców Gromady i Majdanu Gromadzkiego także szczególne znaczenie w związku z erygowaniem nowej parafii pod wezwaniem MB Nieustającej Pomocy. Z tego też powodu wyrażamy głęboką wdzięczność Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi Janowi Śrutwie, za przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby i na ręce obecnego wśród nas czcigodnego Ks. Kanclerza przekazujemy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, długich lat życia, obfitości łask Bożych w służbie Bogu i Kościołowi. Księże Kanclerzu serca nasze przepełnione są wielką radością, że możemy gościć Cię w progach naszej świątyni i cieszyć się z nowopowstałej Parafii i jej proboszcza Ks. Marka Kuśmierczyka.
Zdajemy sobie sprawę z wielkości zadania, które na nas spoczywa, ale wierzymy, że Matka Boska Nieustającej Pomocy będzie naszą przewodniczką i orędowniczką w trudzie i znoju. Obiecujemy włączyć się w życie Kościoła jeszcze gorliwiej i ofiarniej, by dzieło Pana piękniało z dnia na dzień i przynosiło owoce zbawienia.”
W trakcie uroczystej Mszy św. nastąpiło wprowadzenie nowego proboszcza w posługę parafii oraz wyrażenie oddania Bogu i Kościołowi. Głos zabrał również ks. Inf. Edmund Markiewicz, Ks. Prałat Roman Marszalec, Ks. Prałat Józef Flis oraz Ks. Dziekan Bogusław Wojtasiuk. Wszyscy życzyli nowemu proboszczowi ks. Markowi Kuśmierczykowi Opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy i błogosławieństwa Bożego.