Ogłoszenia duszpasterskie – 17 Niedziela Zwykła

25.07.2021

 

  1. Dzisiaj czcimy św. Krzysztofa Patrona kierowców i podróżujących. Po każdej Mszy św. błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych. Każdy kierowca otrzyma obrazek z modlitwą do św. Krzysztofa. Odbywa się zbiórka do puszek na środki transportu dla polskich misjonarzy MIVA – Polska.
  2. Dziś także łączymy się w modlitwie z poszkodowanymi w skutek powodzi jaka nawiedziła zachodnią Europę.
  3. Jutro 26 lipca wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP. Jest to jednocześnie dzień szczególnej wdzięczności dla rodziców i dziadków.
  4. W czwartek wypada wsp. św. Marty, w sobotę św. Ignacego z Loyoli.
  5. Za tydzień rozpoczyna się miesiąc sierpień – czas narodowych zwycięstw pod sztandarem Maryi, a także czas szczególnej modlitwy o trzeźwość narodu polskiego.
  6. Módlmy sie za przebywających na wakacjach i urlopach, a zwłaszcza za rolników o dobrą pogodę na czas żniw.
  7. Dziękuję p. Józefowi Dzierżanowskiemu za wykonanie dwóch tablic na nekrologi.
  8. Zachęcam do nabywania tygodnika „Niedziela”. Można przeczytać takie artykuły: „Śladami świętej z Magdalii”, „Niedokończone Msze wołyńskie” i inne.
  9. Zachęcam do nabycia dwumiesięcznika „Misyjne Drogi” po 5 zł – wyłożony na stoliku.
  10. Modlitwa do św. Michała Archanioła.