Dnia 25 III 2006 r. podczas uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 nastąpiło erygowanie nowej parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gromadzie. We Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. dr Adam Firosz – Kanclerz Kurii. W Dekrecie J.E. Ks. Bp Jana Śrutwy w sprawie erygowania nowej parafii w Gromadzie z dnia 25 III 06 r. czytamy:
„Na większą chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego i dla zbawiennego pożytku Ludu Bożego – mocą kań. 515 KPK eryguję niniejszym parafię pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gromadzie.
Nową wspólnotę parafialną tworzyć będą Wierni miejscowości: Gromada i Majdan Gromadzki. Wyłączam tych Wiernych z parafii Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju i przyłączam ich do nowo utworzonej parafii. Parafia ta należy do dekanatu Biłgoraj Północ. Siedzibę nowo erygowanej parafii ustanawiam w Gromadzie przy dotychczasowym kościele filialnym.
Czcigodnemu Duszpasterzowi, Ks. Magistrowi Markowi Kuśmierczykowi, oraz wszystkim Wiernym parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gromadzie przekazuję serdeczne życzenia obfitych łask w życiu doczesnym i nadprzyrodzonym oraz pasterskie błogosławieństwo.
Tekst niniejszego Dekretu należy odczytać w parafii Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju oraz w dotychczasowym kościele filialnym w Gromadzie.”
Zatem nowa parafia obejmuje dwie miejscowości: Gromadę i Majdan Gromadzki. Pierwszym proboszczem został wszystkim nam dobrze znany ks. Marek Kuśmierczyk, który w parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju pracował od 1994 roku.
Wśród wielu zaproszonych gości, którzy licznie przybyli na tą historyczną uroczystość byli m.in.: Ks. Inf. Edmund Markiewicz Kustorz Sanktuarium M.B. Łaskawej w Janowie Lubelskim, Ks. Prałat Roman Marszalec Kustorz Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie, Ks. Dziekan Bogusław Wojtasiuk, Ks. Prałat dr Józef Flis, Ks. Kan. Adam Marek prob. z Goraja, Ks. Kan. Czesław Szuran prob. z św. Jerzego, Ks. Kan. Józef Godzisz prob. z Korytkowa, Ks. Kan. Andrzej Kucewicz prob. Dąbrowicy, Ks. Kan. Stanisław Kupczak Dziekan z Narola, Ks. Andrzej Doliński prob. z Sawina Archidiecezja Lubelska, Ks. Wiesław Oleszek Ojciec Duchowny WSD, Ks. Piotr Podborny prob. z Soli, Ks. Wiesław Polewany prob. z Harasiuk, Ks. Kan. Grzegorz Chabros prob. z Tyszowca, Ks. Krzysztof Gajewski prob. z Bukowej, Ks. Robert Mokrzyński prob. z Hedwiżyna, Ks. Kan. Tadeusz Czuk prob. z Żdanowa Notariusz Kurii Diecezjalnej, Ks. Grzegorz Kawa Kapelan Szpitala, Ks. Henryk Misa wik. z Św. Marii Magdaleny, Ks. Waldemar Miśkiewicz wik. z Soli, Ks. Miłosław Żur, Ks. Marek Mazurek, Ks. Piotr Brodziak wik. z Tomaszowa Lubelskiego, Siostry Serafitki z siostrą przełożoną Ingą na czele. Ponadto na uroczystość tą przybyli: Ks. Leonard Grudzień, Janusz Rosłan Burmistrz, Zbigniew Kita Przewod. Rady Miasta, Stanisław Schodziński Starosta, Franciszek Piętak Przewod. Rady Powiatu, Stanisław Dzido Sekretarz, Dr Bernadeta Dzido, Mieczysław Borowski Wójt, Jerzy Buczek Sekretarz, Barbara Obszańska Dyr. Zespołu Szk. Zawod. i LO, Halina Rutkowska, Mieczysław Król Dyr. ZSB i LO, Grażyna Łyśkiewicz Dyr. Liceum Profilowanego i Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Andrzej Czacharowski Wice – Dyr. Szk. Podst. Nr 1, Mariusz Łęcki Szk. Podst. i Gimnazjum w Gromadzie i wiele innych ważnych osobistości.
Parafianie wyrazili swoją radość i wdzięczność poprzez życzenia, które zostały skierowane do Ks. Kanclerza dr Adama Firosza, Ks. Prałata dr Józefa Flisa, ks. Inf. Edmunda Markiewicza, ks. Dziekana Bogusława Wojtasiuka oraz ks. proboszcza Marka Kuśmierczyka. W imieniu własnym i całej wspólnoty parafialnej p. Teresa Radomska mówiła m.in.:
„Dzisiejszy dzień Zwiastowania NMP przypomina nam o wielkiej tajemnicy, kiedy Matka Boża posłuszna wezwaniu nieba, godzi się zostać Matką Jezusa, przyjmując na siebie Boże macierzyństwo. Dzień ten ma dla nas Mieszkańców Gromady i Majdanu Gromadzkiego także szczególne znaczenie w związku z erygowaniem nowej parafii pod wezwaniem MB Nieustającej Pomocy. Z tego też powodu wyrażamy głęboką wdzięczność Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi Janowi Śrutwie, za przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby i na ręce obecnego wśród nas czcigodnego Ks. Kanclerza przekazujemy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, długich lat życia, obfitości łask Bożych w służbie Bogu i Kościołowi. Księże Kanclerzu serca nasze przepełnione są wielką radością, że możemy gościć Cię w progach naszej świątyni i cieszyć się z nowopowstałej Parafii i jej proboszcza Ks. Marka Kuśmierczyka. Zdajemy sobie sprawę z wielkości zadania, które na nas spoczywa, ale wierzymy, że Matka Boska Nieustającej Pomocy będzie naszą przewodniczką i orędowniczką w trudzie i znoju. Obiecujemy włączyć się w życie Kościoła jeszcze gorliwiej i ofiarniej, by dzieło Pana piękniało z dnia na dzień i przynosiło owoce zbawienia.”
W trakcie uroczystej Mszy św. Nastąpiło wprowadzenie nowego proboszcza w posługę parafii oraz wyrażenie oddania Bogu i Kościołowi. Głos zabrał również ks. Inf. Edmund Markiewicz, Ks. Prałat Roman Marszalec, Ks. Prałat Józef Flis oraz Ks. Dziekan Bogusław Wojtasiuk. Wszyscy życzyli nowemu proboszczowi ks. Markowi Kuśmierczykowi opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy i błogosławieństwa Bożego. Po Eucharystii zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad do baru „Podkowa” w Gromadzie.