Sakrament Chrztu Św.przyjęli :

~Skrzypa Emil 29 VIII 2017
~Szuper Hanna 15 VII 2017
~Mielnik Alicja 27 V 2017
~Pawlos Aleksander 6 V 2017
~ Myszak Antoni 23 IV 2017
~ Wołoszynek Zuzanna 17 IV 2017
~ Kusz Bartłomiej 17 IV 2017
~ Brodziak Krzysztof 2 IV 2017
~ Brzyski Krystian III 2017