XI Diecezjalny Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XI festiwal rozpoczął się od Eucharystii, której przewodniczył dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej i Katolickiego Radia Zamość, ks. dr Sylwester Zwolak. Mszę świętą koncelebrowali dyrektor Festiwalu ks. Marek Kuśmierczyk, proboszcz parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju ks. Stanisław Budzyński i ks. Bolesław Stępnik z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Czernięcinie.

Wyniki:
Kategoria soliści:
I miejsce – Elżbieta Jakubiec z Janowa Lubelskiego;
II miejsce – Daria Podpora z Biłgoraja;
III miejsce – Kacper Waliwander z Majdanu Gromadzkiego.
Wyróżnienia: Łucja Podpora z Biłgoraja, Agnieszka Nosal z Janowa Lubelskiego i Wiktoria Krawczyk ze Stróży.

Kategoria zespół:
I miejsce – „Małe Oremus” z Parafii w Czernięcinie Poduchownym;
II miejsce – Schola przy Parafii św. Jerzego w Biłgoraju;
III miejsce – „Armia Nieba” z Parafii WNMP w Biłgoraju.
Wyróżnienie: „Królewskie Skowronki” z Parafii Chrystusa Króla w Biłgoraju, Nagroda dla najmłodszego uczestnika: Adam Buszowski z Czernięcina, Nagroda publiczności – „Małe Oremus” z Parafii w Czernięcinie Poduchownym.

Nagroda specjalna ks. Sylwestra Zwolaka – Przemek Sobótka ze Zdziłowic.
Nagroda specjalna Starosty Powiatu Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa – Zespół Wokalny SP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju.
Nagroda specjalna Wójta Gminy Biłgoraj Wiesława Różyńskiego – Laura i Nela Rapa z Dereźni Solskiej.
Nagroda specjalna Burmistrza Biłgoraja Janusza Rosłana – Adam Mełges z Biłgoraja.