Legion Maryi

Legion Maryi w parafii MBNP w Gromadzie

Cotygodniowe spotkania Legionu Maryi pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej w Gromadzie odbywają się w każdy wtorek o godz 17.00 po Mszy św.w domu spotkań im. Jana Pawła II. W październiku po Nabożeństwie Różańcowym.